מסלול ז: אולפן עברית לדוברי שפות זרות

התוכנית מיועדת לעולים חדשים או לתלמידים דו-לשוניים הנזקקים לשיפור השפה העברית. ייחודה של תוכנית זו, בשונה מאולפן "רגיל", הוא בהיותה אישית הנבנית עם התלמיד.

באולפן אנו מתמקדים בפיתוח המיומנויות הבאות:

¨         השיחה– פיתוח יכולת ההקשבה וההבנה של השפה הדבורה, יכולת לנהל דו-שיח מסוגים שונים: עם חברים, עם בעלי תפקידים; שיחה מתוכננת וללא הכנה מראש.

¨         הכתיבה– הקניית מיומנות בסוגי כתיבה שונים – כתיבה פונקציונאלית (כגון: מילוי טפסים שאלונים, מכתבים רשמיים, הודעות, ופתקים); כתיבה אישית, כגון: מכתבים אישיים; כתיבה ביקורתית, כהבעת דעה, מחאה, תלונה, ואף מאמר פולמוסי.

¨       מיומנויות קריאה– גם כאן מושם דגש על סוגים שונים של טקסט: חומש, סידור, עיתון, קריאת הוראות, ספרות יפה ועוד...