מסלול ו: תוכנית העשרה אישית

 

התלמיד קונה מיומנויות מתקדמות החורגות מן הנדרש בבית-הספר: הוא לומד לכתוב עבודה ברמה גבוהה, לבצע עבודת חקר. הוא נחשף לידע בתחומים שונים ומגוונים שאינם נכללים בתוכניות הלימוד, ובעיקר הוא לומד לחשוב "קצת אחרת".

חשוב לציין שתוכנית זו מיועדת לתלמידים המשתלבים היטב בבית-הספר אך רוצים לשפר את יכולותיהם במיומנויות שונות.