מסלול ד: תוכנית "כבקשתך"

התלמיד בוחר בכל מפגש את  פעילות הלמידה- האם ייעזר בהכנת שיעורי הבית במקצוע פלוני, האם יבקש להסתייע בהכנה למבחן במקצוע אלמוני, האם יעיין יחד עם המורה בערכים מעניינים באנציקלופדיה, או שמא יבחר יחד עם המורה ספר בספריה? אין צריך לומר שמעבר אקראי מפעילות אחת לרעותה מנוגד ללמידה שיטתית מכוונת מטרה, ולכן איננו ממהרים להציע לתלמידים צעידה במסלול מפותל שכזה.

 

אלא שעם השנים מצאנו שמסלול זה מתאים לתלמידים המתקשים להיעזר במבוגר, ונאבקים בכל ניסיון לעזור להם. יש מהם שכילו את זמנם בהתנגדות ומרי בטרם היו מוכנים ללמוד בצוותא עם המורה במקבילית. לאחר היכרות קרובה עם חלקם התברר שמאחורי ההתנגדות מסתתרת מבוכה רבה: הם לא ידעו מה לרצות, לא ידעו להגדיר לעצמם ולזולת במה הם מתקשים, וההתנגדות סייעה בידם להסתיר את המבוכה הבלתי נסבלת.

אלה, לשמחתנו, הפיקו תועלת מ"למידה אקראית" שכזאת. כך הצלחנו אט אט לרכוש את אמונם ולאפשר להם לראות בנו כתובת לעזרה. ובעיקר הם למדו לרצות. חלקם, לאחר תהליך ארוך ואיטי, היו בשלים לעבור ללמידה שיטתית.

האסטרטגיות - המוקנות בדרך עקיפה וסמויה מן העין, אינן אסטרטגיות למידה במובן המקובל כי אם "אסטרטגיות-חיים" הנוגעות לרצייה, יזימה, אסטרטגיות של פתרון בעיות, יכולת ליהנות מהצלחה ולהשתמש בה כמנוף, ועוד ועוד...