מסלול ג: תמיכה לימודית במקצועות נבחרים

מסלול זה שלא כקודמיו, מכוון בראש ובראשונה לסייע במקצועות לימוד שונים. במסלול זה מושם דגש על הספק והבנת החומר ולכן חלק גדול מן האסטרטגיות מובנות על-ידי הדגמות של המורה בתוך החומר הנלמד. הבחירה בדרך זו מכוונת לתת מענה למספר צרכים

:

¨      היא מיועדת לתלמידים שצברו כישלונות וזקוקים לחוויה מתקנת של הצלחה, שתשיב להם את האימון בעצמם.

¨      לאלה הזקוקים להטרמה(הכנה והיכרות עם החומר לפני הלימוד בכיתה, בדרגות שונות של פירוט) כתנאי הכרחי להשתלבותם בכיתה.

¨      היא מתאימה במיוחד לתלמידי תיכון הזקוקים לתגבור וסיוע לקראת מבחן הבגרות. קוצר הזמן וכמות החומר הרבה מחייבת למידה מרוכזת של החומר, הדגמת אסטרטגיות של זכירה וארגון מידע, ופעמים אף פישוט ועריכה מתומצתת של חומר הלימוד בידי המורה במקבילית. כמו כן מתורגלות מיומנויות של הבנת שאלות וניסוח תשובות.

       כך למשל במבחן הבקיאות בתנ"ך, התובע זכירה של חומר רב מאוד, יחד עם יכולת שליפה מהירה של ידע מכמה מקורות בו זמנית, אנו מסייעים לתלמיד לפשט את החומר, לסכמו בדרך שתקל מאוד על שליפתו בעת המבחן.

¨      עזרה במקצוע המתמטיקה שכיחה אף היא במסלול זה; במהלך ההוראה במקבילית מאותרים מקורות הקושי בהבנה ויישום החומר הנלמד בכיתה ומוצעות דרכי הוראה אלטרנטיביות העוקפות את הקשיים ועושות שימוש בחוזקותיו של התלמיד.