מסלול ב: איך ללמוד באמצעות מקצוע נבחר

מסלול זה דומה במידה רבה לקודמו, ואולם  המיומנויות השונות נרכשות באמצעות מקצוע נבחר.  החומר ליישום האסטרטגיות נלקח מהטקסטים הנלמדים בכתה. בחירה במסלול זה מתבססת על ההערכה שהלומד יוכל להפיק תועלת מן השימוש באסטרטגיות כדי להתקדם בכוחות עצמו בחומר הלימוד באותו מקצוע. כמו-כן המקצוע הנבחר אמור לשמש קרש קפיצה להכללת המיומנויות גם במקצועות אחרים.

 

הבחירה מתבססת על מאפייני המקצוע. כך למשל הבחירה במקצוע היסטוריה עשויה להתבסס על מבנה הטקסט בספר הלימוד – המאפשר הדגמה ותרגול של ארגון מידע לסוגיו- ארגון על-פי רצף זמן, מן הכלל אל פרט, ועוד.

זכות קדימה ניתנת להקניית האסטרטגיות ולא להספק חומר הלימוד, ולכן מסלול זה איננו מתאים לזקוקים לתמיכה לימודית רבה במקצוע הלימוד כדי להשתלב בכיתה. אלה האחרונים יוכלו ליהנות מן המסלול הבא.