מה עושים עם שגיאות כתיב?

שגיאות כתיב

 

שאלה:

לבני שגיאות כתיבת רבות, עד כדי כך שלעיתים קשה להבין את מה שהוא כותב. האם אפשר לשפר את הכתיב? האם הדבר רומז על קושי חמור יותר?

תשובה:

יש מספר שיטות להגברת המודעות לכתיבה נכונה. התאמת השיטה נעשית לאחר בדיקת סוגי שגיאות הכתיב. לא תמיד אפשר להגיע לכתיבה נכונה ללא שגיאות כתיב לחלוטין, אך אפשר לצמצם את שגיאות הכתיב הצורה משמעותית ע"י הגברת המודעות לכתיבה נכונה.

יש מצבים, כגון כתיבה בלחץ של זמן, במבחנים ועבודות בכתה בהם יהיו לתלמיד שגיאות כתיב רבות יותר מאשר כאשר אותו תלמיד כותב בזמן רגוע וללא לחץ.